به رپ میک خوش آمديد

..یادت باشه رپ فارسی همیشه اون بالاست ما خیلی بالاییم..